Kort om Riggerloftet

Kort om riggerloftet og dets historie

Riggerloftet er en laftet tømmerbygning i 4 etasjer. Vi har lenge trodd at det opprinnelig ble bygget som kornmagasin 1780 årene, muligens på Bolærne. Det viser seg at det er vanskelig å finne belegg for dette noe sted. Vi har ingen sikker dokumentasjon før 1833 hvor bygningen vises på et maleri fra Kaldnes, laget av Johannes Flintoe. Riggerloftet har vært benyttet til mastebod, barderenseri, riggerloft og lager på Kaldnes.

 

Restaureringsprosessen

Riggerloftet ble flyttet til Tønsberg Kystkultursenter i 1993. Der ble det nitid restaurert tilbake til den opprinnelige empireversjonen i perioden 1996-2002. Innvendig er de originale tømmerveggene og romløsningene bevart.


Brukerne

Riggerloftet og de andre bygningene på Tønsberg Kystkultursenter driftes av Loggen kystlag. Flere av kystlagets grupper driver ulike aktiviteter i bygget. I tillegg leies det ut til privatpersoner, organisasjoner og bedrifter som ønsker den helt spesielle rammen rundt sitt arrangement.
Foto: A. Larsen

"Interiør av "Riggerloftet" slik det tok seg ut når det fungerte som lager på Kaldnes Mek. Verksted i 1947."

"

Foto: A. Larsen

"Det gamle ærverdige "Riggerloftet" på Kaldnes fotografert i 1947. Bygningen står ikke lenger på dette stedet, men kan fremdeles beskues ved tidligere Teie ubåtstasjon, nå Tønsberg Kystkultursenter. Til venstre ligger Kaldnes-ferjen, som trafikerte mellom Kaldnes og byen helt frem til 1973."